Начало | Изследвания | Изследвания на бизнеса

Изследвания на бизнеса

Изследване имидж на фирми и NGO.
Познатост и нагласи към фирмени организации и елити.
Тестване на концепции за изграждане на позитивни нагласи сред групи.
Изследване удовлетвореността на клиенти и служители на фирмената организация.
Проверка на дистрибуцията на продукта и конкуренти.
MOSTER - система за изследване на удовлетвореността на клиента повече...

Moster

Ефективен нов подход за определяне на пътя към удовлетворяване на потребителите.
Дефиниране на начините за удовлетворяване на клиентите, превръщайки ги в доволни потребители.

Доволни потребители = Лоялни потребители

Дефинира какви са очакванията на потребителите и ги сравнява с това, което предлага продукта/ услугата.

Дава информация за това:

  • Какво да се направи приоритетно, да се „затвори устата” на тези, които говорят негативно за продукта / услугата.
  • Подобряването на кои елементи на услугата биха накарали потребителите да коментират положително продукта / услугата.
  • Как да се задържат потребителите, които са на прага да се откажат от продукта / услугата.