Начало | Изследвания | Изследвания на марките

Изследвания на марките

Изследването на марката е ключов елемент на всеки етап от изграждането й - от разработването на имиджа и позиционирането до измерването на лоялността към нея.

Маркетинговите изследвания са важен инструмент, който допринася за:

  • Определяне ценностите на марката
  • Разбиране на мотивите за предпочитание към определена марка
  • Измерване познатостта на марката
  • Проследяване на асоциациите, свързани с марката
  • Оценяване на ангажираността с марката
  • Измерване на лоялността към марката
  • Проследяване на здравето и развитието на марката