Начало | Изследвания | Изследвания на рекламата

Изследвания на рекламата

Тестване на рекламни концепции
Количествени и качествени проучвания за тестване на готови рекламни продукти - билбордове, печат, аниматикс
Измерване ефективността на рекламна кампания - преди и след провеждането й
“ADD+Impact” методика - лицензиран продукт за тестване на рекламни клипове, аниматикс, стори и билбордове повече...
Link / PreView Tests - система за тестване на реклами; Маркет Тест е лицензирана да извършва теренната работа в България по тази методика

Add+Impact

Системата предоставя нов начин за предварително тестване на рекламни кампании.

Проектирана е да помага на клиентите да правят уникални рекламни кампании, чрез които да се изградят успешни марки!
Отразява последните тенденции в изучаване на действието на човешкия мозък.

Фокусира върху действието на рекламата върху последващото възприятие на потребителите към тестваната марка.
Измерва влиянието на рекламата върху тестваната марка.

Използва се за тестване на всички видове реклами – печатни, телевизионни, радио, др.

Прилага се на всички етапи от разработването на рекламните кампании - от идея, анимиран вариант, до завършена реклама.

Комбинира количествени с качествени методи за анализ на рекламните кампании.

Тестът съчетава оценъчни критерии (колко е добра рекламата) с диагностични критерии (на какво се дължи това).

Използват се международни стандарти и сравнения за определяне на ефективността на рекламата.