Начало | Методи | Качествени методи

Качествени методи

Анализират в дълбочина мотивационния аспект на разглежданите проблеми; чрез тях могат да се диагностицират съществуващи проблемни ситуации, както и да се генерират нови идеи за продукти, реклами, организационни иновации и нестандартни подходи. Качествените изследвания се провеждат чрез:

  • фокус групи/групови дискусии - фирмата разполага със специално оборудвано помещение за провеждане на групови дискусии [повече...]
  • дълбочинни интервюта;
  • наблюдение ;
  • анализ на вторична информация /desk research/