Начало | Методи | Количествени методи

Количествени методи

Провеждат се сред статистически значим брой респонденти и са представителни за разглежданата генералната съвкупност: цялото население на България или посочени от клиента целеви групи. Методите за регистриране на информацията са преки лични интервюта, телефонни интервюта, компютърни интервюта и анкети. Количествените изследвания могат да бъдат:

  • Ad Hoc /с еднократен, неповторим дизайн/.
  • Периодични /Tracking/ - с един и същ дизайн и определена повтаряемост във времето с цел да се проследяват тенденции в измененията.
  • Непрекъснати /Continuous/ - изследвания, които се провеждат с един и същ дизайн без прекъсване във времето.

 

Този тип изследване е подходящ за получаване на информация за:

  • Познатост на стокии услуги – спонтанна и стимулирана;
  • Имидж на марки, фирми и институции;
  • Употреба на стоки и услуги;
  • Честота на употреба;
  • Фактори за избор на стоки и услуги;
  • Нагласи за употреба на нови стоки и услуги;

  

Онлайн услуги

Маркет Тест предлага услуги в сферата на онлайн маркетинговите изследвания. Управляваме както индивидуални проекти, така и проучвания, ползващи стандартизирани инструменти за измерване. Това позволява лесна сравнимост на резултатите.
Агенцията извършва професионални и специализирани изследвания като предлага бързи и адекватни решения за Вашите проекти – от проучвания сред служители и изследвания на клиентите до тестове за рекламно въздействие и оценка на уеб сайтове.