Начало | За нас | Ресурси

Ресурси

За да отстоява високия стандарт и качество на услугите си МАРКЕТ ТЕСТ разполага с eкип от професионални изследователи – експерти:

  • които, са преминали през специално обучавиe;
  • изготвят дизайн на изследванията съобразно със специфичните проблеми на клиента и пазарната област, в която работи неговата фирма;
  • прилагат най-новите методики и стандарти за качествени и количествени проучвания, съобразно целите на клиента;
  • Опитни модератори /водещи/ на фокус-групи и дълбочинни интервюта, специализирани в специфични тематични области;
  • Добре структурирана мрежа от интервюери в цялата страна, обучени за провеждане на преки лични и телефонни интервюта, бизнес интервюта, експертни интервюта.
  • Специалисти по обработка на информацията, програмисти и екип от компютърни специалисти.
  • Специално оборудвано помещение за провеждане на качествени изследвания /зала с огледално стъкло, позволяващо непосредствено наблюдение /повече.../


Маркет Тест има опит в провеждането на изследвания в други страни
– Македония, Албания, Хърватска, Русия, Украйна, Израел, ОАЕ и др.